Aktuality

Nová specializovaná učebna

Katedra profesní přípravy FBP oslavila 25. výročí založení Policejní akademie otevřením specializované učebny pro předměty Donucovací prostředky a zákroky a Služební zákroky, která výrazně přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky Katedry profesní přípravy.

Symbolickým přestřihnutím pásky učebnu uvedla do provozu paní doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání, za asistence pana Mgr. Františka Hřebíka, Ph.D., prorektora pro zahraniční styky a vnější vztahy. Otevření učebny byl přítomen rovněž pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D., proděkan pro studium a rozvoj.

Čestnými hosty byli pánové Dieter Buskohl, ředitel Policejní akademie Dolní Sasko, a Rainer Dulias, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů Policejní akademie Dolní Sasko.

Oba pánové projevili mimořádný zájem o problematiku Katedry profesní přípravy a strávili s jejími pracovníky více než hodinu velmi podnětnou diskusí, a rovněž se zajímali o možnosti další odborné spolupráce s Katedrou profesní přípravy v rámci zavedení a využití speciálních donucovacích prostředků do praxe.


 

4. 7. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/ucebna_kpp/foto.html