Aktuality

Informace o ubytování


Vzhledem ke zvýšenému počtu žádostí o ubytování, které přesahují ubytovací kapacitu areálu PA ČR, nebylo možné vyhovět všem žadatelům. S obdobnými problémy se potýká většina vysokých škol v Praze.

Žádosti byly posuzovány v níže uvedeném pořadí skupin žadatelů:

1. studenti prvních ročníků bakalářských a magisterských studijních oborů,
2. studenti druhých ročníků bakalářských studijních oborů,
3. studenti třetích ročníků bakalářských studijních oborů,
4. studenti druhých ročníků magisterských studijních oborů.

Na základě výše uvedeného kritéria nebylo možné z kapacitních důvodů vyhovět studentům druhých ročníků magisterských studijních oborů a části studentů třetích ročníků bakalářských studijních oborů.

U studentů třetích ročníků bylo zvoleno jako hodnotící kritérium časový dojezd veřejnou hromadnou dopravou z místa bydliště na PA ČR.

Celkem bylo možné vyhovět 85 % žadatelů.

Vedení PA ČR situaci nadále intenzivně řeší a jedná s dalšími provozovateli ubytovacích zařízení jiných vysokých škol o možnostech ubytování studentů, kterým bohužel nemohlo být vyhověno.

Mgr. Karel Vokurka
kvestor

26. 9. 2019


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/ubytovani_19.html