Aktuality

Mobility zaměstnanců z Policejní akademie v Ankaře

V týdnu od 15. do 19. října pobývala na PA ČR v Praze tříčlenná skupina učitelů z turecké Policejní akademie v Ankaře. Jejich mobilita se uskutečnila v rámci programu Erasmus + s cílem seznámit se s prostředím naší instituce, setkat se a navázat nové kontakty s kolegy PA ČR v Praze, monitorovat výuku Erasmus studentů.

Zahraniční kolegové si prohlédli areál instituce s jednotlivými pracovišti. Společné setkání na Oddělení mezinárodní spolupráce přispělo k výměně zkušeností v oblasti zahraniční spolupráce, zejména byl diskutován program Erasmus+. Turečtí kolegové nás seznámili s organizačními změnami na své instituci, která nyní nabízí partnerským školám studentské studijní mobility pouze v magisterském studijním programu.

Proběhlo přijetí prorektorem pro zahraniční styky a vnější vztahy Františkem Hřebíkem, setkali se s akademickým pracovníkem Jozefem Sabolem, který se ještě v letošním roce zúčastní učitelské mobility na tamní instituci.

Součástí programu byly rovněž náslechy ve výuce Erasmus studentů v předmětech "Profesní etika", "Základy zpravodajské činnosti", " Základy kriminologie a prevence kriminality", "Čeština pro cizince". Turečtí kolegové velmi ocenili získané zkušenosti a podněty pro další práci.

V pracovním programu nechyběla ani prohlídka podzimní Prahy umocněná slunným počasím babího léta.


 

1. 11. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/turecko6/foto.html