Aktuality

Turečtí pedagogové na PA ČR v Praze

V polovině října přijala Policejní akademie skupinu tureckých pedagogů z Policejní akademie v Ankaře.

Pracovní program byl orientován na seznámení se s naší institucí, turečtí kolegové projevili značný zájem o organizační strukturu školy, kriminalistiku a další forenzní vědy. Větší časový prostor byl věnován jednáním ohledně dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+ i mimo něj.

Turečtí hosté byli přijati prorektorem pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. Františkem Hřebíkem, Ph.D., zúčastnili se prezentace děkanky Fakulty bezpečnostně právní pplk. PhDr. Barbory Vegrichtové, Ph. D., MBA, absolvovali prezentaci o bezpečnostním systému České republiky vedenou proděkanem pro vědu a výzkum Mgr. Oldřichem Krulíkem, Ph. D.

Velký přínosem pro turecké učitele bylo setkání s Mgr. Zdeňkem Markem, který je provedl kriminalistickou laboratoří, v následné diskuzi zodpověděl jejich četné dotazy.

Pobytu tureckých pedagogů jsme využili k zorganizování schůzky s naším studentem projevujícím zájem o studentskou mobilitu na Policejní akademii v Ankaře v letním semestru 2017/2018. Setkání bylo výbornou příležitostí, jak získat aktuální informace o studiu na tamní instituci.

Týdenní program byl završen prohlídkou vybraných turistických atrakcí v centru města.


1. 11. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/turecko5/foto.html