Aktuality

Mezinárodní konference kateder trestního práva

Ve dnech 16. - 17. 9. 2019 uspořádala katedra trestního práva Bezpečnostně právní Fakulty Policejní akademie České republiky v Praze Mezinárodní konferenci kateder trestního práva v rámci dílčího vědeckovýzkumného úkolu č. 1/1 s názvem Možnosti využití nových technologií s důrazem na zefektivnění a urychlení činnosti orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů.

Mezinárodní konference kateder trestního práva měla vysokou odbornou úroveň a přinesla mnoho zajímavých myšlenek nikoli pouze pro nauku trestního práva, nýbrž též pro praxi jak aplikační, tak legislativní.

Po slavnostním zahájení a společenském večeru dne 16. 9. 2019 následovala dne 17. 9. 2019 oficiální část konference, kdy dopoledne měli účastníci možnost prohlédnout si výukové prostory Policejní akademie České republiky v Praze. Poté navázal blok odborných příspěvků účastníků konference, v němž bylo možné vyslechnout a konfrontovat názory nejvýznamnějších představitelů nauky trestního práva v České republice a Slovenské republice.

Výstupem z akce bude připravovaná vědecká monografie.


 

11. 10. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/trestni/foto.html