Aktuality

Tiskové prohlášení Policejní akademie České republiky v Praze ke kurzu MBA

Vedení Policejní akademie České republiky v Praze se důrazně ohrazuje proti dezinformacím a nepravdivým tvrzením, týkajících se kurzu MBA a udělení titulů MBA některým krajským policejním ředitelům, která jsou zveřejňována a šířena některými médii.

Zveřejňování těchto lživých informací vnímáme jako mediální útok s cílem poškodit dobré jméno Policejní akademie a pověst některých krajských policejních ředitelů.

Vzhledem k tomu, že naše vyjádření ke kurzu MBA jsou ignorována a zkreslována, znovu uvádíme fakta ke kurzu MBA:

  • Kurz MBA byl vypsán v souladu se zákonem o vysokých školách (§ 60a zák. č. 111/1998 Sb.).
  • Kurz byl vypsán na jeden rok. Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že trval 13 dnů.
  • Subjekt "Česká asociace MBA škol" je soukromé, dobrovolné, zájmové, neformální sdružení pouze několika škol. Tento soukromý subjekt nedisponuje žádným zákonným oprávněním posuzovat jiné subjekty. Neexistuje žádný právní důvod, aby Policejní akademie České republiky v Praze byla členem tohoto soukromého subjektu.

Vzhledem k tomu, že si některá média vysvětlují svobodu slova tak, že zveřejňují dezinformace a nepravdy o Policejní akademii, které ji poškozují, nezbývá Policejní akademii nic jiného než požádat o ochranu soud. V předžalobních výzvách žádáme omluvu a peněžní odškodnění.

Josef Salač
rektor

5. 4. 2019


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/tisk_prohl.html