Aktuality


Memorandum o spolupráci mezi Policejní akademií ČR v Praze
a Tarletonskou státní univerzitou v Texasu


Rektor PA ČR v Praze plk. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D. podepsal společně s viceprezidentkou Tarletonské státní univerzity v Texasu Diane Stearns Ph.D. Memorandum o porozumění (MOU), které umožňuje akademickým pracovníkům a studentům PAČR rozvíjet konkrétní akademickou spolupráci s americkými partnery.

Tento dokument otevírá cestu např. ke spolupráci v oblasti společného česko - amerického výzkumu napomáhajícímu vedoucím pracovníkům při rozvoji současných policejních postupů, psaní a publikování společných vědeckých statí v USA a v ČR, výměnných pobytů pedagogů i studentů a dalších vědeckých projektů z oblasti společného zájmu.

Podpis MOU završil další etapu dlouhodobé spolupráce PA ČR v Praze s Tarletonskou státní univerzitou v Texasu, která byla prozatím realizována především formou studijních pobytů amerických lektorů v Praze, kteří na PA ČR v Praze nejen přednášeli, ale i publikovali vědecké články v časopise Bezpečnostní teorie a praxe.


10. 1. 2023


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/tarleton3/index.html