Aktuality

Zástupci Policejní akademie a Tarletonské univerzity podepsali společné memorandum

Rektor docent Josef Salač a prorektorka pro akademické záležitosti profesorka Karen R. Murray podepsali v pátek 21. června memorandum o spolupráci mezi Policejní akademií ČR v Praze a Tarletonskou státní univerzitou v USA. Na základě podepsané dohody se budou realizovat výměnné programy fakult, vydávat publikace, pořádat sympozia a společně vyvíjet úsilí v oblasti vzdělávání policistů.

Prorektorku Tarletonské univerzity doprovázel při návštěvě Prahy a naší univerzity prof. Alex del Carmen, který u nás působil v uplynulém semestru díky grantu Fulbrightovy nadace. Ten se akademii ve spolupráci se zahraničními partnery, podařilo získat poprvé. Američtí hosté si nejprve prohlédli areál školy, aulu, posluchárny i učebny a profesor del Carmen vzpomínal a vyprávěl své zážitky se studenty z nedávného dvoutýdenního pobytu.

Poté přijal zahraniční hosty rektor Josef Salač a v rámci přátelské diskuse se probírala jak aktuální politická témata, tak další spolupráce obou škol. Cílem výměnného programu, který se bude realizovat, je poskytnout exkluzivní vzdělávací zkušenosti, posílit akademické a výzkumné příležitosti a podpořit větší kulturní porozumění mezi oběma stranami. „Naše spolupráce se vlastně už začala naplňovat tím, že tady přednášel profesor del Carmen. Na začátku příštího roku přivítáme na akademii další pedagožku z Tarletonské univerzity, která u nás bude působit také díky půlročnímu stipendiu z Fulbrightovy nadace. Současně u této příležitosti bychom rádi rozběhli projekt Erasmus+ s výjimkou pro mimoevropské čerpání. A máme dvě konkrétní témata, která budou podkladem pro zkoumání z oblasti vědy. Jednalo by se o společný tým kolegů z USA a ČR,“ uvedl rektor Josef Salač.

Memorandum bylo podepsáno na pět let a vedení akademie si od něj slibuje, že se studenti a pedagogové v rámci výměnných pobytů nejen dále jazykově zdokonalí, ale také budou navazovat kontakty s lidmi ze země, která je jednoznačně považována za špičku v oblasti bezpečnosti a že dojde na rozvoj vědecké spolupráce. 
 
 
 

28. 6. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/tarleton/foto.html