AKTUALITY

Pracovník Policejní akademie ČR v Praze se zúčastnil jako mezinárodní expert UNODC akce v Tádžikistánu


V uplynulých dnech se pracovník Policejní akademie České republiky v Praze Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. zúčastnil jako mezinárodní expert UNODC akce v Tádžikistánu, která byla zaměřena na otázky dynamické bezpečnosti ve věznicích a posilování práce tamní vězeňské služby s tím, jak čelit rizikům radikalizace vězněných osob uvnitř věznic. Kurz byl realizován pod hlavičkou UNODC Global Returning Foreign Terrorist Fighters Detention Programme, založený Counterterrorism Bureau of the U.S. Department of State. Program v Tádžikistánu pomáhá zefektivnit činnost tamních orgánů při řešení hrozeb spojených s FTF (Foreign Terrorist Fighters) technickou podporou bezpečnostních sborů, věznic a justičních orgánů.

Dále byla v rámci dalšího kurzu řešena otázka rizik a potřeb vězněných osob, příprava specifických kurzů pro vězeňských personál, tvorba programů zacházení pro vězněné osoby a následná multioborová spolupráce po propuštění vězněných osob.




   

22. 3. 2023

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.