Aktuality

Účast zástupců Policejní akademie České republiky v Praze na mezinárodní konferenci

Dne 14. června 2018 se v rámci Vyšší policejní školy ve Szczytně uskutečnila mezinárodní konference "Nábor k policii v perspektivě změn" (Dobór do Policji w perspektywie zmian).

Za Policejní akademii České republiky v Praze se akce zúčastnili Mgr. František Hřebík, Ph.D., prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy a Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu. V rámci svého příspěvku nastínili aktuální výzvy, týkající se právě náboru do řad bezpečnostních složek v České republice.

V průběhu akce dále vystoupili přednášející z Polska (zastupující Policii, Hasičský sbor, Pohraniční stráž, Službu ochrany státu a další složky či součásti), Srbska, Slovenska, Francie a Spolkové republiky Německo.

Je zřejmé, že ve všech jmenovaných zemích panuje v rámci policejních sil a bezpečnostní komunity celkově spíše podstav, který se daří redukovat pouze za snížení nároků na uchazeče nebo jednorázovými náborovými akcemi.


Podrobnosti o akci viz  ZDE.

 

20. 6. 2018


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/szczytno2/index.html