Aktuality

Výsledková listina mezinárodního kola SVOČ

Bratislava, 17. duben 2019


Sekce "Policejní vědy"

1. místo Václav Pelikán, Využití dronů Policií České republiky,
 konzultant: pplk. Mgr. Tomáš Novotný
2. místo Bc. Tomáš Kalužík, Odborná příprava ve vnikání do uzavřených prostor v rámci integrovaného záchranného systému,
 konzultant: doc. Ing. Jiří Jonák, Ph.D.
3. místo Mária Rosiarová, Inštitút NOGO Zón,
 konzultant: Mgr. Tomáš Škrinár

Sekce "Kriminalistika a kriminologie"

1. místo Michaela Nahálková, Zostaršovanie tváre: Implementácia vekových zmien do tvárového portrétu nezvestnej osoby,
 konzultant: doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD.
2. místo Miroslava Florková, Rekonštrukcia výzoru osoby na základe analýzy DNA,
 konzultant: doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD.
3. místo Bc. Nikol Rypová, Problematika sextingu na středních školách,
 konzultant doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

Sekce "Právní vědy"

1. místo Tereza Ottová "Heim ins Reich": Retribuční zákonodárství v historické perspektivě
2. místo Patrícia Gdovinová, Vlastnícke právo k poľnohospodárskym pozemkom,
 konzultant: JUDr. Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová, PhD.
3. místo Natália Rešetková, Odpočúvanie v trestnom konaní,
 konzultant: JUDr. Veronika Marková, PhD.

Sekce "Společenské vědy"

1. místo Bc. Jaroslav Lukeš, Užívání psychotropních drog na středních školách v regionu Turnovska: Stav a vývojové trendy,
 konzultant Mgr. Josef Dubský
2. místo Bc. Jakub Smiešny, Hazardné hry optikou štátu,
 konzultant Ing. Mária Sabayová, PhD.
3. místo Bc. Natália Segíňová, Problém drogovej závislosti v živote mládeže,
 konzultant Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

Sekce "Bezpečnostní management a krizové řízení"

1. místo Bc. Jana Jelínková, Informace jako zbraň - perspektiva napadení systému zásobující Prahu pitnou vodou z vodního díla Švihov,
 konzultant: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
2. místo Bc. Ondrej Blažek, Analýza vybraných finančných rizík v miestnej samospráve,
 konzultant: prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc.
3. místo Bc. Milan Polívka, Problematika nakládání s utajovanými informacemi v rámci mezinárodní spolupráce,
 konzultant: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

24. 4. 2019


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/svoc_19m.html