Aktuality

Výsledky 20. celoškolského kola studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)
Policejní akademie ČR v Praze konaného 3. dubna 2019


soutěžní sekce:
KRIMINALISTIKA, KRIMINOLOGIE

1. místo:

Student: Radek Brych
Téma: Speciální výslechové místnosti pro výslech dětského svědka
Konzultant práce: doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.,Dr.h.c.

2. místo

Student: Bc. Nikol Rypová
Téma: Problematika sextingu na středních školách
Konzultant práce: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

3. místo

Student: Bc. Ondřej Adámek
Téma: Ohledání a dokumentace nelegálních indoor pěstíren konopí
Konzultant práce: doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.


soutěžní sekce:
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

1. místo

Student: Bc. Tomáš Kalužík
Téma: Odborná příprava ve vnikání do uzavřených prostor v rámci integrovaného záchranného systému
Konzultant práce: doc. Ing. Jiří Jonák, Ph.D.

2. místo

Student: kpt. Bc. Tomáš Rauscher
Téma: Náboje vhodné pro civilní obrannou střelbu
Konzultant práce: pplk. Mgr. Tomáš Novotný

3. místo

Student: Václav Pelikán
Téma: Využití dronů Policií České republiky
Konzultant práce: pplk. Mgr. Tomáš Novotný

Soutěžní sekce:
PRÁVNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY

1. místo

student: Tereza Ottová
téma: "Heim ins Reich": Retribuční zákonodárství v historické perspektivě
konzultant: -

2. místo

student: Bc. Jaroslav Lukeš
téma: Užívání psychotropních drog na středních školách v regionu Turnovska: Stav a vývojové trendy
konzultant: Mgr. Josef Dubský

3. místo

student: Kristýna Pancová
téma: Rizikové faktory sebevražedného jednání mladistvých
konzultant: Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.


Soutěžní sekce:
BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT, OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ ŔÍZENÍ

1. místo

student: Bc. Lucie Marešová
téma: Vylidňování venkova jako výzva pro Českou republiku
konzultant: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

2. místo

student: Bc. Milan Polívka
téma: Problematika nakládání s utajovanými informacemi v rámci mezinárodní spolupráce
konzultant: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

3. místo

student: Bc. Jana Jelínková
téma: Informace jako zbraň - perspektiva napadení systému zásobující Prahu pitnou vodou z vodního díla Švihov
konzultant: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

 
 
 
 
 

23. 4. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/svoc_19/foto.html