Aktuality

Výsledky mezinárodního kola soutěže SVOČ

Dne 18. dubna 2018 se na Policejní akademii ČR v Praze uskutečnilo mezinárodní kolo Studentské vědecké a odborné činnosti. Soutěže se zúčastnili studenti české Policejní akademie České republiky v Praze a slovenské Akadémie policajného zboru v Bratislave. Studenti dosáhli těchto výsledků:

Soutěžní sekce "Bezpečnostní služby"

1. místo Tereza Rybárová: Analýza bezpečnosti chodcov v SR
 Konzultant: Ing. Anton Vajgel, A PZ Bratislava
2. místo Natty Rosa: Nehody osobních automobilů s chodci v Praze v roce 2015 a 2016
  Konzultant: pplk. Mgr. Jindřich Komárek, Ph.D., PA ČR Praha
3. místo Jakub Vaněk, Hana Jurková: Vliv odborné přípravy na výkon služby policisty obvodního oddělení policie
  Konzultant: Mgr. Ing. Radomír Heřman, PA ČR Praha

Soutěžní sekce "Kriminalistika, kriminologie"

1. místo Bc. David Jíša: Aktuální problémy odhalování a vyšetřování trestných činů na úseku životního prostředí
 Konzultant: doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D., Dr.h.c., PA ČR Praha
2. místo Štěpán Bednář: Bezpečnostní situace ve městě Tábor
 Konzultant: PaedDr. Petr Přecechtěl, PA ČR Praha
3. místo Beáta Pribilová: Realizácia prevencie nástrah virtuálneho sveta - je účinná?
  Konzultant: JUDr. Michaela Jurisová, PhD., A PZ Bratislava

Soutěžní sekce "Právní vědy"

1. místo David Kovář: Možnosti zisku informací ze sociální sítě Facebook pro trestní řízení
 Konzultant: pplk. doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., PA ČR Praha
2. místo Bc. Jozef Mikolaj: Konflikt Izrael vs. Palestína
 Konzultant: JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD., A PZ Bratislava
3. místo Bc. Marek Pačmag, MBA: Teorie a praxe online dětské pornografie
 Konzultant: pplk. doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., PA ČR Praha

Soutěžní sekce "Společenské vědy"

1. místo Bc. Klára Holodová: Rizika inkluzivního vzdělávání v České republice
 Konzultant: Mgr. Lukáš Urban, Ph.D., PA ČR Praha
2. místo Katarína Franeková: Osobnosť policajta a kvalita jeho života vo výkone služby
  Konzultant: Mgr. Ivana Cipro, A PZ Bratislava
3. místo Mária Rosiarová: Účasť žien na správe vecí verejných
 Konzultant: Mgr. Marián Piváček, PhD., A PZ Bratislava

Soutěžní sekce "Bezpečnostní management, ochrana obyvatelstva, krizové řízení"

1. místo Bc. Ondrej Blažek: Vybrané systémy CO a KR EÚ
 Konzultant: doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc., A PZ Bratislava
2. místo Milan Polívka: Specifika bezpečnostní ochrany areálů Ministerstva vnitra České republiky
  Konzultant: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., PA ČR Praha
3. místo Bc. Kateřina Mazánková: Praktická výuka vysokoškolských studentů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
 Konzultant: Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D., PA ČR Praha

 
 

4. 5. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/svoc_18m/foto.html