Aktuality

Výsledky mezinárodního kola soutěže SVOČ

Dne 19. dubna 2017 na Akadémii policajného zboru v Bratislavě proběhlo mezinárodní kolo Studentské vědecké a odborné činnosti. Soutěže se zúčastnili studenti Policejní akademie České republiky v Praze a studenti Akadémie policajného zboru v Bratislave, kteří se v celoškolských kolech umístili na 1. - 3. místě.

Všem vítězům blahopřejeme!


Sekce A "Policejní vědy"

1. místo Tomáš Rauscher,
Balistická ochrana z ocelových plátů Hardox 500,
vedoucí práce: pplk. Mgr. Tomáš Novotný (PA ČR v Praze)
2. místo Regina Tesařová,
Extremistická symbolika a tetování,
vedoucí práce: pplk. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA (PA ČR v Praze)
3. místo Erik Janovíček,
Readmisia v podmienkach služby hraničnej a cudzineckej polície,
konzultant JUDr. Robert Odler, PhD. (APZ v Bratislave)


Sekce B "Kriminalistika a kriminologie"

1. místo Bc. Zdeněk Zádka,
Zaměstnávání cizinců v Jihočeském kraji,
vedoucí práce: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (PA ČR v Praze)
2. místo Klaudia Habová,
Forenzná psychológia,
konzultant PhDr. Martin Gronský, PhD. (APZ v Bratislave)
3. místo Lucie Hejtmánková, Robin Madej,
Zkušenosti žáků základních škol s kriminálně rizikovým chováním v prostředí Internetu,
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Najman (PA ČR v Praze)


Sekce C "Právní vědy"

1. místo David Kovář,
Dítě, jako cíl kyberpredátora,
vedoucí práce pplk. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. (PA ČR v Praze)
2. místo Jan Smahel,
Použití agenta při odhalování kyberkriminality,
vedoucí práce pplk. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. (PA ČR v Praze)
3. místo Michal Čief,
Kontrola výkonu štátnej služby v Policajnom zbore,
doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M. (APZ v Bratislave)


Sekce D "Společenské vědy"

1. místo Radka Famfulová,
Propaganda Islámského státu,
vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, Ph.D. (PA ČR v Praze)
2. místo Jana Jelínková,
Média v České republice: vlastnictví a neutralita,
vedoucí práce: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. (PA ČR v Praze)
3. místo Bc. Martin Modrovský,
Problematika politického smerovania Turecka do EÚ,
konzultant PhDr. Vladimír Malíček, PhD. (APZ v Bratislave)


Sekce E "Bezpečnostní management a krizové řízení"

1. místo Bc. Diana Jurašková,
Plán ochrany obyvateľstva mesta,
konzultant doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc. (APZ v Bratislave)
2. místo Bc. Michaela Višvaderová,
Průzkum informační bezpečnosti na Třeboňsku,
vedoucí práce Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. (PA ČR v Praze)
3. místo Bc. Veronika Buňatová,
Řízení kontinuity podnikání v bankovním sektoru,
vedoucí práce Ing. Lubomír Polívka (PA ČR v Praze)

 
 
 
 
 
 

11. 5. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/svoc_17m/foto.html