Aktuality

Výsledky 18. celoškolského kola studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)
Policejní akademie ČR v Praze konaného 6. dubna 2017


soutěžní sekce:
KRIMINALISTIKA, KRIMINOLOGIE

1. místo:

Student: Bc. Zdeněk Zádka
Téma: Zaměstnávání cizinců v Jihočeském kraji
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

2. místo

Student: Dita Krulišová
Téma: Drogová kriminalita ve středu Evropy
Vedoucí práce: PaedDr. Petr Přecechtěl

3. místo

Student: Lucie Hejtmánková
Robin Madej
Miroslav Soukup
Téma: Zkušenosti žáků základních škol s kriminálně rizikovým chováním v prostředí Internetu
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Najman


soutěžní sekce:
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

1. místo

Student: Tomáš Rauscher
Téma: Balistická ochrana z ocelových plátů Hardox 500
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Novotný

2. místo

Student: Regina Tesařová
Téma: Extremistická symbolika a tetování
Vedoucí práce: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

3. místo

Student: Bc. Ivana Špryslová
Téma: Výcvik četnického a policejního psa v historii a současnosti
Vedoucí práce: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.


soutěžní sekce:
SPOLEČENSKÉ VĚDY

1. místo:

Student: Radka Famfulová
Téma: Propaganda Islámského státu
Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, Ph.D.

2. místo:

Student: Tereza Brožová
Téma: Znovuoživení konceptu hrdinství jako prevence nečestného jednání
Vedoucí práce: PhDr. David Krámský, Ph.D.

3. místo:

Student: Jana Jelínková
Téma: Média v České republice: vlastnictví a neutralita
Vedoucí práce: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D


soutěžní sekce:
PRÁVNÍ VĚDY

1. místo:

Student: David Kovář
Téma: Dítě, jako cíl kyberpredátora
Vedoucí práce: pplk. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

2. místo:

Student: Jan Smahel
Téma: Použití agenta při odhalování kyberkriminality
Vedoucí práce: pplk. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

3. místo:

Student: Bc. Petr Tobiáš
Téma: Ochrana obyvatel ve válečných konfliktech (Humanitární právo)
Vedoucí práce: JUDr. Pavel Liška


soutěžní sekce:
BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

1. místo:

Student: Bc. Michaela Višvaderová
Téma: Průzkum informační bezpečnosti na Třeboňsku
Vedoucí práce: Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.

2. místo:

Student: Bc. Veronika Buňatová
Téma: Řízení kontinuity podnikání v bankovním sektoru
Vedoucí práce: Ing. Lubomír Polívka

3. místo:

Student: Denisa Urbánková
Téma: Bezpečnost na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha
Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Harazin


 
 
 
 
 

12. 4. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/svoc_17/foto.html