Aktuality

Úspěšné zahájení spolupráce s novým partnerem ve Velké Británii

Uzavřením nové meziinstitucionální smlouvy s prestižní britskou institucí "Staffordshire University" ve Stoku on Trent se našim studentům a zaměstnancům otevírají další možnosti k účasti na zahraničních mobilitách a s tím spojenému navazování dalších kontaktů s britskými kolegy.

Na tamní univerzitě studuje v současné době 15 tisíc studentů na 6 fakultách, tzv. Schools.

Prestižní "Staffordshire University" je nositelem mnoha ocenění, jako např. 1. místo ve vysokoškolské soutěži zaměstnatelnosti absolventů, obdržela stříbrné ocenění za kvalitu výuky a vynikající podmínky ke studiu.

PA ČR v Praze zahájila aktivní spolupráci s britskou univerzitou již v březnu letošního roku, kdy do Stoku vyjeli první 2 pedagogové. V dubnu následovaly další 3 mobility z řad akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců.

Dubnový program zaměstnaneckých mobilit se odvíjel v duchu navazování nových kontaktů. V průběhu pracovního týdne se konala celá řada jednání o možnostech další spolupráce jak v oblasti vzdělávání, tak na úrovni vědy. Z britské strany zazněl zajímavý návrh další spolupráce v podobě pravidelných poznávacích výměnných týdenních pobytů studentů, což bude námětem dalšího jednání v rámci naší instituce.

Pečlivě připravený program zahrnoval prohlídku campusu, univerzitní knihovny a dalších moderních prostor sloužících potřebám výuky, vědy a výzkumu.

Během pobytu byly zorganizovány přínosné pracovní schůzky, ať již to bylo setkání s děkanem "Law, Policing and Forensics" School , učiteli cizích jazyků a odborných předmětů. Neocenitelné byly náslechy ve vyučovacích hodinách.

V rámci pracovních aktivit se také uskutečnila informativní schůzka s místními studenty - uchazeči o mobilitu na PA ČR v Praze.

Pečlivě připravený program byl doplněn velmi zajímavými kulturními akcemi, nemohla nechybět ani exkurze do slavné keramické továrny "Middleport Pottery".


7. 5. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/staffordshire/foto.html