Aktuality

Úspěch Sportovního klubu Policejní akademie ČR v Praze

Ve dnech 19. - 20. 10. 2018 se konal již 27. ročník mezinárodní střelecké soutěže "Zlatý lev" v Chebu. Této soutěže, konané u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, se tradičně zúčastnila i 3 družstva za Sportovní klub Policejní akademie ČR v Praze.

Hodnocení družstev

Družstvo žen (Bc. Michaela Martinová, Bc. Dana Pačandová a Mgr. Martina Štěpánová) se umístilo ve střelbě z pistole CZ 75 na 1. místě, ve střelbě ze samopalu vz. 58 na 3. místě a celkově na 2. místě.

Družstva v kategorii Policie ČR se umístila na celkovém 4. místě - ženy a 7. místě - muži (Bc. Jan Kadlec, Bc. Jakub Vald a Mgr. Miroslav Rouč). Soutěže se zúčastnila tříčlenná družstva ze 7 států světa (Slovensko, Německo, Holandsko, Francie, Čína, Rusko a Česká republika).


31. 10. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/skpa5/foto.html