Aktuality

Policejní akademie ČR a Vysoká škola Saské policie prohlubují a rozšiřují spolupráci


Posílit vzájemnou spolupráci, podporovat zvyšování znalostí a rozšiřovat společnou práci s ohledem na internacionalizaci vzdělávacích procesů je cílem ujednání, které v úterý 2. listopadu 2021 podepsali rektor Policejní akademie ČR v Praze David Dlouhý a prorektor Mirko Göhler, rektor v zastoupení Hochschule der Sächsichen Polizei (FH). Snahou obou stran je přispět k prohloubení spolupráce mezi Svobodným státem Sasko i Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.

Obě vysoké školy budou společně pracovat při plánování a realizaci vědecko-výzkumných projektů. Dohodly se na výměně studentů i akademických pracovníků a organizování vědeckých konferencí, kongresů a kulturních akcí. "Česká republika je pro nás důležitý soused. Policisté obou států dlouhodobě spolupracují v příhraničních oblastech, například v Libereckém kraji. V době globalizace může mezinárodní spolupráce mezi vysokými školami pomoci v porozumění mezi národy," uvedl prorektor a rektor v zastoupení Mirko Göhler.

Oblastmi, kterým by se obě strany chtěly věnovat, jsou například právní základy a základy činnosti policie, kriminalistika a kriminologie, kriminalistická technika a kybernetická bezpečnost či nové technologie. "Naši studenti získají možnost podílet se na společných projektech a zdokonalí se v jazykových dovednostech. Mohou řešit bezpečnostní problémy, které se vyskytují jak u nás, tak i v Sasku. Vymění si též technické i taktické zkušenosti, vlastně všechny dostupné informace," konstatoval rektor David Dlouhý a dodal: "Akademičtí pracovníci budou mít možnost získat další zkušenosti a poznatky, které pak mohou aplikovat u nás. V Sasku mají odlišné právní předpisy a policisté proto používají i odlišné taktické postupy. Myslím si, že bychom se od nich mohli v mnohém učit. Rádi si s nimi budeme vyměňovat čí sdílet zkušeností a znalosti."

Na závěr slavnostního aktu pozval Mirko Göhler zástupce naší univerzity na návštěvu do Saska. Ta by se měla uskutečnit na jaře v roce 2022. Saská delegace si v průběhu dvoudenního pobytu v Praze prohlédla prostory a areál Policejní akademie ČR a navštívila Muzeum Policie ČR.


 
 
 
 
 

9. 11. 2021

© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/sasko/foto.html