Aktuality

Máme před sebou opět hodně práce a čekají nás oslavy významného jubilea


Rektor Josef Salač je v čele Policejní akademie ČR v Praze druhé funkční období. Při ohlédnutí za uplynulým rokem prohlásil, že byl úspěšný a podařila se řada věcí. Za dobrou práci poděkoval všem akademickým pracovníkům a zaměstnancům loni na vánočním sekání. Letošní rok bude jiný v tom, že akademii čekají významné oslavy a nové výzvy, uvedl v rozhovoru.

A.M. Jak hodnotíte uplynulý rok, co se PA povedlo, co bude muset dokončit v letošním roce?

J. S. Myslím, že mohu uplynulý rok hodnotit pozitivně. Pokud jde o fungování akademie, pak jsme uvítali rozhodnutí ministra vnitra, kterým jsme byli svěřeni do gesce jeho 1. náměstka. S jeho úsekem se nám podařilo úspěšně řešit přijímací řízení ke studiu umožňující větší pozitivní dopad do sféry bezpečnostních sborů. Zpracovali jsme Rozvojový program PA ČR jako výzkumné organizace na období 2017 až 2023. Pružně jsme zareagovali na novelu zákona o vysokých školách a připravili jsme specializaci pro strážníky městských i obecních policií. Podařilo se nám z podstatné části dokončit stavební revitalizaci areálu školy. Pracovali jsme na nových vnitřních předpisech a spustili projekt darování krve "Policejní akademie daruje krev - jedna krev, jeden tým!" Přihlásilo se do něj 56 studentů. Mrzí nás, že jsme na počátku roku 2016 nebyli osloveni s možností podílet se na zpracování Bezpečnostního auditu ČR. Přesto v rámci naší vědecké činnosti poskytneme ministerstvu vnitra některé studie, které se podle nás jeví jako vysoce aktuální v oblasti bezpečnosti.

A.M. Jaký bude letošní rok, co čeká akademii?

J. S. Čeká nás spousta práce, máme naplánovanou řadu akcí a především v polovině roku oslaví Policejní akademie 25. výročí vzniku. Budeme dál řádně pokračovat ve všech formách studia od bakalářů přes magistry až po doktorandy. Uskuteční se konference se zajímavou tématikou, kulatý stůl se zástupci městských i obecních policií. Proběhne Sportovní den rektora a Dny otevřených dveří. Budeme dál rozvíjet zahraniční spolupráci, mimo jiné také s novým partnerem ve Francii. Pro děti chceme uspořádat první ročník Dětské sportovní olympiády a zvažujeme také letní tábor. Nové vnitřní předpisy předložíme k registraci a v rámci investic nás čeká budování vědeckých laboratoří a menší investiční akce.

A.M. Akademie oslaví významné výročí, jak budou probíhat oslavy? Budou některé akce určeny také pro veřejnost?

J. S. Oslavy budou probíhat průběžně po celý rok. V červnu na slavnostním shromáždění akademické obce a dalších pracovníků, budou oceněny významné osobnosti. Veřejnost pozveme do naší školy v polovině září, bude to obdobná akce jako Den otevřených dveří, ale bude připravena širší škála praktických ukázek techniky bezpečnostních sborů. Na konec roku plánujeme slavnostní koncert.

A.M. Bude i v letošním roce pokračovat spolupráce s Městkou částí Praha 12, pokud ano, pak v jakých oblastech?

J. S. I letos bude naše, dovolím si říci, úspěšná spolupráce pokračovat a to přednáškami pro seniory, dětem poskytujeme bezplatně náš bazén a jednáme o spoluorganizování Mezinárodního dne dětí. Zástupci městské části se účastní promocí, Dnů otevřených dveří a dalších akcí, které pořádáme.

A.M. Co čeká PA v nejbližších dnech?

J. S. Každý den nás čeká spousta práce, ale rád bych pozval širokou veřejnost na další Den otevřených dveří, který bude první únorovou sobotu, tedy 4. února od 9 do 14 hodin.

Alena Maršálková


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/rozhovor/index.html