Aktuality

Zaměstnanecká mobilita na Hochschule der Sächsischen Polizei v Rothenburgu

V polovině května 2017 jsem se zúčastnila v rámci programu Erasmus+ zaměstnanecké mobility na naší nové partnerské instituci Hochschule der Sächsischen Polizei v Rothenburgu.

Jelikož v zimním semestru akademického roku 2017/2018 vysíláme do Rothenburgu již našeho prvního Erasmus studenta, chtěla jsem poznat celkové zázemí školy, seznámit se s tamními pracovníky a vyměnit si dosavadní zkušenosti na mezinárodním poli.

Velmi pozitivně hodnotím setkání s tamním Erasmus koordinátorem včetně přínosné diskuze na téma našich budoucích studentských a zaměstnaneckých mobilit. Moc se mi líbilo nadšení tamních kolegů ze získání Erasmus Charteru pro vysokoškolské instituce a tudíž zapojení se do aktivit v rámci programu Erasmus+.

Kvalitní program ze strany tamní instituce s možností setkat se s vedením školy při výborně zorganizovaných poradách, jak na Hochschule v Rothenburgu, tak v Bautzenu, kde jsou organizovány především kurzy dalšího vzdělávání policistů, to vše mi poskytlo mnoho informací, které budou velmi užitečné při budoucím organizování mobilit.

Samozřejmě nelze opomenout poutavý průvodcovský doprovod profesora Geierhosa při prohlídce historického města Gorlitzu , dále neméně kvalitní doprovod pracovníků mezinárodního oddělení historickým Bautzenem, což celkový dojem z mobility jen znásobilo.

Mgr. Eva Hanková           
Institucionální Erasmus+ koordinátor


2. 6. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/rothenburg/foto.html