Aktuality

Kulatý stůl "Radikalizace v prostředí věznic"

Dne 27. ledna 2017 se uskutečnil na PA ČR v Praze kulatý stůl zaměřený na problematiku "Radikalizace v prostředí věznic" pod organizační záštitou děkanky Fakulty bezpečnostně právní pplk. PhDr. Barbory Vegrichtové, Ph.D., MBA.

Odborného jednání se zúčastnili vedoucí funkcionáři a představitelé ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a akademičtí pracovníci PA ČR.

Jednání zahájil rektor PA ČR v Praze doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. Stěžejní referát přednesl přední odborník na problematiku terorismu a extremismu prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

V průběhu jednání byly diskutovány relevantní bezpečnostní otázky a opatření související s předmětnou oblastí a také možnosti intenzivnější spolupráce zúčastněných subjektů s Policejní akademií ČR v Praze v oblasti vzdělávací, publikační a vědeckovýzkumné.


 

7. 2. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/radikalizace/foto.html