Aktuality

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ODLOŽENÍ PROMOCÍ


Vážení a milí absolventi PA ČR,


spolu s vámi sdílíme obavy ze současné epidemiologické situace, která bohužel zasahuje i do akademického života.

Situace je o to složitější, že v areálu PA ČR sídlí policejní jednotky a útvary Ministerstva vnitra, které jsou nezbytné k zajištění chodu státu, a tudíž je zde zapotřebí dbát podstatně vyšší opatrnosti, než je tomu u civilních objektů, kde jiné vysoké školy konají promoce.

Bereme vážně iniciativu některých absolventů, předloženou studentskou částí akademického senátu, v níž je navrhováno, aby se oproti původnímu plánu mohli promocí zúčastnit i rodinní příslušníci absolventů.

Vedení PA ČR situaci konzultovalo s hygieničkou z Ministerstva vnitra, přičemž bylo doporučeno, aby v případě konání promocí s účastí veřejnosti byl termín promocí odložen.

To koresponduje i se žádostí absolventů, aby byly promoce případně i odloženy až na dobu, kdy se jich budou moci zúčastnit jejich rodinní příslušníci v hojnému počtu.

Vedení PA ČR chápe tento velmi citlivý psychologický aspekt, a proto v tomto směru již vyhlášené termíny promocí ruší a v souladu s návrhem je odkládá na dobu, kdy, jak pevně doufáme, se budeme moci setkat v plném počtu a oslavit tak vaše úspěšné dokončení studia.


plk. v.v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
rektor


11. 9. 2020

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/promoce_20a.html