Aktuality

Mezinárodní konference o profesní přípravě ozbrojených složek ČR

V polovině listopadu proběhla na Policejní akademii 1. mezinárodní konference pod názvem "Profesní příprava v ozbrojených složkách ČR, státní a veřejné správě - její podíl na snižování kriminality". Akci organizovala Katedra profesní přípravy Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie, pod záštitou 1. náměstka ministra vnitra ČR, JUDr. Ing. Jiřího Nováčka, policejního prezidenta Policie ČR, brigádního generála Mgr. Jana Švejdara a rektora Policejní akademie ČR, doc. JUDr. Mgr. Josefa Salače, Ph.D., dr. h. c. mult.

Program konference byl zaměřen na tyto oblasti profesní přípravy: střeleckou přípravu, sebeobranu, použití donucovacích prostředků, fyzickou a psychologickou přípravu, konkretizaci řešení androgenních a antropogenních mimořádných událostí, osobní přípravu, základy andragogiky, topografickou přípravu a zdravotní přípravu. Zúčastnili se jí zástupci krajských ředitelství policie ČR, útvarů policie s celostátní působností, Vojenské policie, Celní služby, Vězeňské služby, Univerzity obrany, dále zástupci Policejní akademie z Dolního Saska z Německé spolkové republiky a zástupci Akademie Policajného sboru v Bratislavě ze Slovenské republiky a zástupci Městské Policie Praha a veřejné a státní správy.

V rámci programu vystoupili také zástupci vybraných firem vyrábějící zbraně a donucovací a ochranné prostředky, kteří předvedli i praktické ukázky. Konference je nedílnou součástí vědecko-výzkumné práce katedry, fakulty a Policejní akademie. Výstupem z akce bude sborník příspěvků z konference v podobě kolektivní monografie, který v současné době prochází přípravným, recensním a schvalovacím řízením. 
 
 
 

17. 12. 2019

© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/profes1/foto.html