Aktuality

Přednáška o bezpečnostních hrozbách 21. století

"Válka v míru" a jak Spojené státy americké bojují pod úrovní ozbrojeného konfliktu proti ruským a čínským vlivovým operacím, bylo obsahem přednášky amerického profesora Jamese Van de Veldeho z Georgetown University ve Washingtonu D. C. a Johns Hopkins University v Baltimoru, který v polovině října navštívil Prahu.

Profesor Van de Velde nejprve vystoupil jako klíčový řečník na bezpečnostní konferenci pořádané 21. října 2019 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Ve stejný den odpoledne pak přednášel americký odborník studentům a pedagogům Policejní akademie ČR v Praze. Akce se tradičně uskutečnila pod záštitou rektora Josefa Salače. Vedle nepochybně zajímavého amerického pohledu na klíčové bezpečnostní hrozby počátku 21. století, ohrožující celý euroatlantický prostor, byla přínosná a velmi živá debata studentů akademie s americkým hostem.

Přednáška byla součástí konceptu vedení Policejní akademie a oddělení mezinárodní spolupráce prostředkovat studentům univerzity různé nezávislé pohledy na aktuální bezpečnostní otázky ve světě.
11. 11. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/prednaska_21st/foto.html