Aktuality

S českou diplomacií o vybraných bezpečnostních výzvách současnosti
- minisérie přednášek pro studenty a akademické pracovníky PA ČR

Pod záštitou rektora Policejní akademie ČR v Praze pana Mgr. Davida Dlouhého, PhD. uspořádalo Oddělení mezinárodní spolupráce PA ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraniční ČR v Praze minisérii přednášek tří elitních českých diplomatů o vybraných bezpečnostních výzvách současnosti.

První přednášku (15.3.) přednesl na téma Klíčové bezpečnostní výzvy pro ČR náměstek ministra pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, velvyslanec Martin Povejšil. Druhou přednášku (22.3.) o Zamrzlých konfliktech a Rusku s akcentem na konflikt v Náhorním Karabachu přednesl velvyslanec ČR v Ruské federaci Vítězslav Pivoňka a třetí (29.3.) téma České účasti v projektu Východního partnerství posluchačům PA ČR přiblížil velvyslanec Jaroslav Kurfürst.

I když se jednalo o první podobný projekt pořádaný ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, bude pro vysoký zájem studentů PA ČR oddělení mezinárodní spolupráce v projektu i v budoucnu pokračovat a během příštího semestru nabídne další zajímavá témata.


31. 3. 2021


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.