Aktuality

Zaměstnanecké mobility z Polska a Slovenska

Koncem května přivítala PA ČR v Praze čtyři zahraniční kolegy z Polska a Slovenska. Polské kolegyně, koordinátorka programu Erasmus+ Olga SCIGAŁA a pedagožka Joanna LEWICKA přijely z War Studies University in Warsaw. Slovenští kolegové, Ivan ŽABKA z mezinárodního oddělení a Veronika HEGEDŰŠOVÁ ze studijního oddělení, k nám zavítali z Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Kolegové se seznámili s areálem školy, na programu byly prezentace obou škol a výměna zkušeností v rámci programu Erasmus+ včetně plánování našich budoucích studijních a zaměstnaneckých mobilit.

Proběhlo setkání s děkankou Fakulty bezpečnostně právní PhDr. Barborou Vegrichtovou, Ph.D., MBA, dále s Ing. Danou Junkovou, Ph.D. z katedry managementu a informatiky. Slovenští kolegové navštívili navíc studijní oddělení a sekretariát prorektora pro zahraniční styky a vnější vztahy. Joanna Lewicka, akademická pracovnice katedry cizích jazyků ve Varšavě, konzultovala na naší katedře cizích jazyků výuku polštiny jako cizího jazyka na domácí univerzitě a určitě svými zkušenostmi přispěla k připravované výuce českého jazyka pro Erasmus studenty. Jedním bodem programu byla také komentovaná prohlídka Prahy.2. 6. 2017


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/polsko/foto.html