Aktuality

Orkán Kyrill nebo vichřice Herwart jako štábní hra

Štábní hru s tématem řešení vichřice a jejích následků po linii HZS ČR a dalších zapojených subjektů (Magistrát hl. m. Prahy, městské části, krizové štáby aj.) si vyzkoušeli studenti 3. ročníku bakalářského studijního programu "Veřejná správa" v rámci předmětu Bezpečnost a krizové řízení - metody a nástroje (Katedra krizového řízení).

Profesionálové z Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS HMP si připravili pro studenty na Štábu HZS HMP nový a velmi dynamický scénář. Dne 8. 11. a 29. 11. 2018 museli studenti operativně řešit neustávající sérii volání na tísňovou linku 112, zvládnout řetězení následků (např. životy a zdraví ohrožující výpadky proudu, vody, požadavky na pohonné hmoty apod.), rychle se rozhodovat a zvládat stres, který je pro řešení mimořádných událostí typický.

Štábní hra zaznamenala velmi pozitivní odezvu u studentů, kteří ocenili metodické vedení zkušeného týmu a zároveň možnost vyzkoušet si řešení situace v praxi na pozicích, které mohou v rámci své profesní kariéry zastávat. Příslušníkům z Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS HMP za čtyřhodinnou intenzivní práci se studenty velice děkujeme! 
 

Řešení mimořádné události velkého rozsahu studenty PAČR v Praze

Reakci složek integrovaného záchranného systému na operační úrovni a dalších odpovědných subjektů si v kontextu řešení mimořádné události velkého rozsahu pod vedením odborníků vyzkoušeli dne 1. 11. 2018 studenti 3. ročníku bakalářského studijního programu "Veřejná správa" v předmětu Bezpečnost a krizové řízení - metody a nástroje (Katedra krizového řízení). Scénář z počátku "nevinně" vyhlížející mimořádné události typu nedobrzděný vagón na nákladovém nádraží, který částečně vykolejil, se pod taktovkou Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS HMP proměnil v mimořádnou událost velkého rozsahu, která kvůli požáru a nebezpečí výbuchu s devastujícími účinky vyžaduje okamžitou evakuaci poměrně rozsáhlého území, čímž došlo k prověření kompetentnosti a akceschopnosti všech zúčastněných subjektů.

Studenti PAČR se vymezených rolí zhostili se ctí a velmi ocenili metodické vedení profesionálů z Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS HMP, kteří svými vzdělávacími aktivitami již poněkolikáté významně přispěli k rozvoji vzájemné oboustranně podnětné spolupráce a tolik potřebného přiblížení akademického prostředí praxi.

 

Praktické cvičení s Českým červeným křížem

Ve dnech 11. 10. a 18. 10. 2018 proběhlo na půdě Policejní akademie České republiky v Praze prakticky zaměřené cvičení pod vedením lektorů z Českého červeného kříže. Ústředním tématem cvičení byla fyzická osoba jako účastník mimořádné události. Cílem cvičení bylo naučit studenty, jak reagovat v situaci, kdy se stanou účastníkem či svědkem mimořádné události, při níž dojde ke zranění osob. Studenti si během cvičení vyzkoušeli a osvojili žádoucí postupy a řešení situací typu bezvědomí, dušení, masivní krvácení, náhlá srdeční příhoda (včetně nácviku kardiopulmonální resuscitace), použití AED defibrilátoru apod.

Čtyřhodinový blok metodicky vedla ředitelka oblastního spolku ČČK Praha 1, paní Jaroslava Marková. Jeho součástí bylo řešení modelových situací studenty, jak v prostorách areálu PAČR (simulování dopravní nehody a nácvik vytahování osoby v bezvědomí z vozidla), tak na posluchárně.

Cvičení bylo realizováno v rámci předmětu Bezpečnost a krizové řízení - metody a nástroje (Katedra krizového řízení) a mělo velmi pozitivní odezvu u studentů.

 

11. 12. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/orkan/foto.html