Aktuality

Orientační týden Erasmus studentů na PA ČR v Praze

30. 1. 2017 přivítala PA ČR V Praze Erasmus studenty z partnerských institucí v Litvě, Maďarsku, Bulharsku, Velké Británii, Polsku a Slovensku, kteří se u nás účastní studijní mobility v letním semestru akademického roku 2016/2017.

V prvních dnech pobytu se studenti seznámili s prostředím PA, zorientovali se v pražské hromadné dopravě, nezbytností byly administrativní záležitosti.

V dalších orientačních dnech proběhlo setkání studentů s prorektorem pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. Františkem Hřebíkem, Ph. D., dále s děkankou Fakulty bezpečnostně právní pplk. PhDr. Barborou Vegrichtovou, Ph.D., MBA a proděkanem pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Mgr. Oldřichem Krulíkem, Ph.D. Studenti měli možnost shlédnout zajímavé prezentace a poté na daná témata diskutovat. Součástí přípravného období byla také celá řada kulturních akcí.

Po celý týden byl pro studenty připraven kurz "Čeština pro cizince". Pod vedením zkušené lektorky si osvojili základní slovní obraty, které jim pomohly se rychleji adaptovat na nové prostředí. Výuka češtiny se setkala s velice pozitivním ohlasem z řad zúčastněných studentů a i nadále své dovednosti rozvíjejí každodenními činnostmi na PA.15. 2. 2017


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/orientacni17/foto.html