Aktuality


Novinář Marek Přibil se musí omluvit Policejní akademii ČR


Novinář Marek Přibil je povinen podle rozsudku Městského soudu v Praze, který nabyl právní moci v lednu 2022, zveřejnit omluvu níže uvedeného znění:


„Omluva Marka Přibila Policejní akademii České republiky v Praze

Omlouvám se Policejní akademii České republiky v Praze, že jsem v období od prosince 2018 do května 2019 zveřejňoval o Policejní akademii České republiky v Praze nepravdivé informace týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019, nepravdivé informace o osobách na této instituci zaměstnaných a nepravdivé informace o kurzu MBA organizovaného touto vysokou školou, čímž jsem opakovaně poškodil pověst Policejní akademie České republiky v Praze. Marek Přibil“.


1. 2. 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/omluva.html