Aktuality

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM ODBORNÉM SYMPOZIU

Katedra kriminální policie
Fakulty bezpečnostně právní

připravuje
česko-slovenské odborné sympozium

Kriminalistická olfaktorika

Sympozium je určeno pro soudní znalce a policejní experty v souvislosti s Pokynem policejního prezidenta č. 313 ze dne 28. prosince 2017 o pachové identifikaci osob, který má nabýt účinnosti dne 1. dubna 2018.

Termín konání: 23. 03. 2018 v 9.00 hod.
Místo konání: Areál Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4, budova B, místnost 314

Záštitu nad sympoziem převzal

brigádní generál Mgr. Martin Vondrášek
první náměstek policejního prezidenta


16. 3. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/olfaktorika.html