Aktuality

Prestižní ocenění pro absolventku Policejní akademie České republiky v Praze


Dne 23. května 2018 se na Úřadu vlády uskutečnilo udělování cen Bezpečnostní rady státu za rok 2017. Ve studentské kategorii byla oceněna absolventka Policejní akademie České republiky v Praze PhDr. Petra SKALICKÁ, Ph.D., a to za obhájenou disertační práci "Možnosti rozvoje ochrany kritické infrastruktury v České republice".

Ceremoniálu se, vedle celé řady dalších významných hostů, zúčastnil i doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph. D., Dr.h.c., rektor Policejní akademie České republiky v Praze a doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc., Dr.h.c., prorektor pro strategii a rozvoj Policejní akademie České republiky v Praze.


Detaily o akci, včetně související fotogalerie, viz  zde.


20. 6. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/oceneni2.html