Aktuality

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo ministerského rady v oddělení policejního vzdělávání;
toto služební místo je zařazeno v odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení policejního vzdělávání, ID 30021309, v oboru služby:

  9. Zahraniční vztahy a služba,
10. Školství, výchova a vzdělávání.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným termínem nástupu do služby je květen 2019.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Podrobnější informace a pokyny k podání žádosti najdete zde:

                      Vyhlášení je zveřejněno na stránkách www.mvcr.cz

13. 2. 2019


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/obvpv1.html