Aktuality

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo ministerského rady v oddělení policejního vzdělávání;
toto služební místo je zařazeno v odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení policejního vzdělávání, ID 17019254, v oborech služby:

10. Školství, výchova a vzdělávání;
29. Legislativa a právní činnost

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným termínem nástupu do služby je prosinec 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 17. září 2018

Podrobnější informace a pokyny k podání žádosti najdete zde:

    Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
    Žadost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
    Vyhlášení je zveřejněno na stránkách www.mvcr.cz

28. 8. 2018


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/obvpv.html