Aktuality

Nabídka zaměstnání

Ministerský rada v odboru azylové a migrační politiky

Ministerstvo vnitra nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru azylové a migrační politiky, oddělení dlouhodobých pobytů,

Náplň práce:

 • správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., zejména
 • rozhodování o žádostech podaných na zastupitelských úřadech
 • práce se specializovanými el. systémy
 • spolupráce s ostatními orgány státní správy a místní samosprávy

Základní informace:

 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou na 6 měsíců, s 3 měsíční zkušební dobou, s možností přejít do služebního poměru v souladu s ustanovením § 178 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 12., zařazení podle nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů; po zapracování možný osobní příplatek, odměny;
 • předpokládaný nástup: ihned/dle domluvy.

Požadavky:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání/vysokoškolské bakalářské vzdělání
 • praxe v oblasti: vhodné i pro absolventy;
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení Vyhrazené;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR
 • znalost MS Office, Outlook, Internet;

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna
 • zvýhodněné závodní stravování/stravovací šeky
 • další vzdělávání
 • FKSP, atd.

Povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců.

Bližší informace poskytne:

Kristýna Tomanová, email: kristyna.tomanova@mvcr.cz, služební telefon 974 827 586

Doručení přihlášky:

Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 15. 6. 2022 na emailovou adresu: lucie.glaserova@mvcr.cz a do předmětu e mailu uveďte "přijímací řízení 12. platová třída"

Na zaslané nabídky po uvedeném datu nebude brán zřetel. Odpovědi budou zaslány pouze uchazečům, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.


Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


17. 5. 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/oamp.html