Aktuality

Přednáška o aktuálních bezpečnostních hrozbách

Až do posledního místa zaplněná posluchárna P4 studenty a akademickými pracovníky přivítala ve středu 20. března armádního generála ve výslužbě Petra Pavla, emeritního předsedu Vojenského výboru NATO. Od listopadu loňského roku, kdy Petr Pavel odešel do civilu, přednáší a účastní se různých seminářů. Chce tím přispět ke zvýšení povědomí lidí o bezpečnostní situaci ve světě. Pro přednášku na Policejní akademii si vybral téma „Aktuální bezpečnostní hrozby: globální, regionální a pro ČR“.

Své vystoupení uvedl slovy: „Míra neinformovanosti mezi lidmi je tak vysoká, že to je až zarážející.“ Rozhlédl se po posluchárně a pokračoval: „Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí v Evropě, super, ale může to vést k sebeuspokojení. Doba konfliktů rozhodně neskončila. Euforie z 90. let vyprchala a je jasné, že v tom globálním měřítku budou velmoci mezi sebou stále soupeřit.“

Poté se věnoval charakteristice světových velmocí. Po USA rozsáhle popsal Čínu. Tato země se dere po popředí a rychle dohání USA z pohledu vojenské síly. Ovlivňuje globální dohody a má obrovskou strategickou trpělivost. Plánuje dlouhodobě a čeká až na ni přijde čas. „Mnohé země předběhla v oblasti moderních technologií a začíná být pro západní státy problémem, protože není standardní demokratickou zemí,“ vysvětlil bývalý předseda Vojenského výboru NATO. Rychle roste ekonomika také v Indii, a pokud jde o Rusko, pak je pouze vojenskou velmocí. V jiných oblastech světovým velmocem konkurovat nemůže. Dotknul se také rostoucího soupeření mezi USA a Čínou a předpokládaného konfliktu mezi těmito zeměmi do 10 až 15 let.

Za regionální bezpečnostní hrozbu označil Petr Pavel evropskou politiku Ruska, její expanzivní podobu. Hovořil o tom, že Rusko s nikým nespolupracuje, toto slovo nezná a také o hybridních hrozbách, kdy se Rusko snaží dosáhnout svých cílů pod hrozbou otevřené vojenské agrese. „Nejviditelnější hrozbou, která ovlivňuje veřejné mínění, je terorismu,“ konstatoval armádní generál ve výslužbě. Další regionální hrozbou je pronikání vlivu Číny do zemí EU. Hrozbu představují její technologie a důležitý fakt, že Čína dnes vlastní strategickou infrastrukturu, jako jsou evropské přístavy, banky a obchodní společnosti. Nehledě na to, že s ní jsou svázáni evropští politici. Strašákem a populistickým nástrojem mnoha politiků se stala migrace. Ovšem migrace je součástí lidských dějin a podle Petra Pavla, musí EU najít společnou řeč. Zatím jedná pomalu a země se neshodly na žádném řešení.

„Pokud jde o Českou republiku, pak se neztotožňuji s hrozbami, které před nedávnem prezentoval prezident Miloš Zeman. Hovořil pouze o globálních hrozbách, ale nezmínil Rusko a Čínu. Nebudeme-li schopni hrozby pojmenovat, nebudeme schopni na ně reagovat,“ pronesl Petr Pavel. Dodal, že je nutné, aby měla ČR pevné zakotvení v NATO a EU.

Dotazy studentů se týkaly situace v Sýrii, obnovení základní vojenské služby a možnosti vytvoření evropské armády. V tom měl přednášející okamžitě jasno: „Snahy o vytvoření evropské armády jsou jen chiméra.“ V závěru diskuse zazněla také jedna osobní otázka a to zda neuvažuje o kandidatuře na prezidenta. S odpovědí trošku váhal, rozmýšlel se a odpověděl. „I když jsem v civilu, stále se cítím být vojákem. Politické prostředí mě natolik odstrašilo, že bych nechtěl být jeho součástí.“


 
 

26. 3. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/nato1/foto.html