Aktuality

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - vhodné i pro absolventy

Ministerský rada v oddělení bezpečnostního výzkumu (ID 30282445)

Praha 29. června 2022     

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnostního výzkumu, ID 30282445, v oborech služby:

10. Výzkum, vývoj a inovace,
24. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování agendy poskytovatele státní podpory ve výzkumu a vývoji podle zákona č. 130/2002 Sb., v oblasti přípravy, realizace, kontroly a hodnocení programů bezpečnostního výzkumu a vývoje,
 • zajišťování dalších činností podle pokynů představených v rámci platového zařazení a stanovených oborů služby.

Základní informace:

 • místo výkonu služby - Praha,
 • poměr na dobu neurčitou,
 • plný úvazek,
 • platová třída 13., po zapracování možný osobní příplatek, odměny,
 • vhodné i pro absolventy,
 • předpokládaný termín nástupu září 2022.

Požadavky:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání,
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení Vyhrazené,
 • státní občanství ČR,
 • trestní bezúhonnost.

Benefity:

 • stabilní zaměstnavatel,
 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • zvýhodněné závodní stravování nebo stravenky,
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • další vzdělávání.

Povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců.

Bližší informace k vykonávaným činnostem na služebním místě poskytne:
PaedDr. Jan Vykoukal, e-mail: jan.vykoukal@mvcr.cz, tel. +420 974 832 997

Bližší informace k personálním záležitostem poskytne:
Ing. Miloslava Baďurová, e-mail: miloslava.badurova@mvcr.cz, tel. +420 974 833 241

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. července 2022.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete na úřední desce Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/obv.aspx).


30. 6. 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/mv_inzerce/obv2.html