AKTUALITY

Memorandum o vzájemné spolupráci Ministerstva obrany ČR a Policejní akademie ČR v Praze


Rektor Policejní akademie ČR v Praze David Dlouhý a státní tajemník v Ministerstvu obrany Petr Vančura uzavřeli dne 11. října 2023 Memorandum o vzájemné spolupráci, která bude spočívat v zefektivnění oblastí vzájemné informovanosti a výměny relevantních poznatků, v prohlubování odborných znalostí a zkušeností, zvyšování kvalifikace studentů a zaměstnanců Policejní akademie ČR v Praze a příslušníků a zaměstnanců Ministerstva obrany a ozbrojených sil.

Součástí spolupráce je mimo jiné také řešení společných projektů výzkumu, odborně analytická činnost v oblasti obrany a bezpečnosti, uskutečňování programů celoživotního vzdělávání v oblastech bezpečnosti, hybridních hrozeb a mezinárodního humanitárního práva a rozvíjení dalších společných vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných tvůrčích i praktických aktivit.

„Těší mě, že se do vzdělávání a výzkumné činnosti Policejní akademie ČR zapojí další ústřední orgán státní správy v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky" uvedl po podpisu memoranda rektor David Dlouhý.13. 10. 2023


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.