Aktuality

Rektor Policejní akademie podepsal třístranné memorandum o spolupráci
Ve snaze rozšířit a zintenzivnit dosavadní spolupráci a vytvořit podmínky k prohlubování vzájemných přátelských vztahů, podepsali rektor Policejní akademie David Dlouhý, Radek Galaš, ředitel Muzea Policie ČR a Jaroslav Zeman, prezident spolku Veterán Policie ČR 9. listopadu 2021 Memorandum o spolupráci.

Představitelé institucí se dohodli na zefektivnění dosavadní neformální spolupráce a prohlubování vzájemných vztahů. Dále na vyměňování potřebných informací, spolupodílení se na preventivní a propagační činnosti, pořádání kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích aktivit, včetně společenských akcí k významným výročím. "Budeme nápomocni při organizaci společných akcí a vzájemně si poskytovat konzultace a pomáhat v legislativní a právní činnosti, při přípravě a zpracování koncepčních, metodických a jiných materiálů," uvedl David Dlouhý, rektor Policejní akademie. V neposlední řadě budou akademie, muzeum a spolek spolupracovat při vyhledávání, mapování a udržování významných památných a pietních míst, týkajících se činnosti bezpečnostních sborů či významných představitelů těchto sborů.


28. 11. 2021© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/memorandum/index.html