Aktuality

Katedra kriminalistiky pořádala unikátní a obsahově jedinečný kurz


Ve dnech 3. - 5. října 2018 se na laboratořích Katedry kriminalistiky, Fakulty bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze, konal, co do své existence, unikátní a obsahově jedinečný třídenní kurz: "KRIMINALISTICKÁ DIGITALIZACE DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP A PRÁCE S DIGITÁLNÍM DAKTYLOSKOPICKÝM KOMPARÁTOREM."

Digitální komparátor je unikátní technologie, která dnes výrazně posouvá hranice dokumentace, zajišťování, zpracování a vyhodnocování daktyloskopických stop. Technologie je na trhu zhruba půl roku a stále se zdokonaluje. První instalace již proběhly tento rok v České republice, ale také v blízkém (Německo, Švýcarsko) i dalekém (Korea, Čína) zahraničí.

Kombinací metody digitalizace daktyloskopické stopy a následným zpracováním digitálního obrazu dochází k výraznému zefektivnění procesu individuální identifikace a zpracování tak i běžně neupotřebitelných stop v rámci dnešního, analogového zpracování. Digitální komparace přináší statisticky hmatatelné kvalitativní výsledky v procesu a ve výsledku identifikace, ale také jeho zrychlení a zjednodušení.

V blízké budoucnosti bude dalším krokem propojení se systémy AFIS (Automated Fingerprint Identification System), který se dnes začíná v České republice na našem systému AFIS také postupně aplikovat. V rámci úvodních přednášek byla představena "Koncepce digitální daktyloskopie", vize, která přinese komplexní změnu v práci Policie ČR, například při sběru srovnávacího daktyloskopického materiálu.

Kurzu se účastnili policisté a znalci zařazení na odděleních daktyloskopie Kriminalistického ústavu PČR ČR či OKTE KŘ PČR z celé České republiky.

Kurz organizovala Katedra kriminalistiky a garantoval Mgr. Zdeněk MAREK, který se problematikou nových technik a metod ve forenzních disciplínách dlouhodobě zabývá.

Kurz se konal za výrazné podpory Odboru kriminalistických technik a expertiz KŘ PČR Ústeckého kraje a Odboru kriminalistických technik a expertiz KŘ PČR Královéhradeckého kraje.

Díky dlouhodobé spolupráci také s komerčním sektorem, českým výrobcem vysoce specializované kriminalistické techniky, se povedlo zapůjčit šest nových digitálních daktyloskopických komparátorů, na kterých probíhaly po celou dobu kurzu praktické workshopy, školení a závěrečné zkoušky. Kurz tak získal jedinečnost a co do rozsahu a praktičnosti své prvenství.


29. 10. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/kurz_krim18/foto.html