Aktuality

Kulatý stůl "Kriminalita související s užíváním drog"

Dne 25. března 2019 uspořádala katedra kriminologie v rámci DVÚ 1/5 "Rozhodování sekundární drogové kriminality" diskusní setkání formou "kulatého stolu" na téma "Kriminalita související s užíváním drog".

Diskusního setkání se zúčastnili zástupci katedry kriminologie Policejní akademie ČR v Praze, Národní protidrogové centrály SKPV PČR, Krajského ředitelství policie Hl. m. Prahy, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Příjemným zpestřením byla účast děkana Fakulty kriminologie a trestní justice Tarletonské státní univerzity v Texasu prof. Alexe del Carmena, Ph.D. a jeho manželky Sary Jane del Carmen, soudkyně státu Texas.

Cílem setkání odborníků, jak z akademického prostředí, tak z aplikační praxe, byla diskuse o stavu a dynamice kriminality spojené s užíváním drog a možnostech jejího evidování a kontroly. Diskutována byla rovněž témata spojená s aktuálními trendy v užívání drog na území Spojených států amerických a jejich možné analogii v ČR - např. problematika zneužívání léčiv.

Závěry z jednání, obohacené o zkušenosti policejní praxe ve Spojených státech amerických, budou využity k rozšíření poznatků k tomuto subtypu kriminality a případně k zefektivnění činnosti zainteresovaných subjektů v prostředí České republiky.


18. 4. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/kul_stul2/foto.html