Aktuality

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM MEZINÁRODNÍM ODBORNÉM SYMPOZIU

Katedra kriminologie
Fakulty bezpečnostně právní

připravuje
mezinárodní odborné sympozium

"Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu"

Sympozium je tematicky zaměřeno na aktuální hrozby současného světa, na něž bude nahlíženo prizmatem kriminologického poznání. Jeho cílem je zprostředkovat dialog mezi kriminology z akademického prostředí a odborníky na problematiku bezpečnosti z aplikační praxe a poskytnout tak prostor pro diskusi kriminologicky relevantních otázek, souvisejících s organizovaným zločinem, závažnou hospodářskou kriminalitou a trestnou činností spjatou s extremismem.

Termín konání:      16. - 17. října 2017
Místo konání:      Areál Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4

Záštitu nad sympoziem převzali:

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
soudce Ústavního soudu České republiky

Mgr. František Bublan
senátor Parlamentu České republiky a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Bc. Libor Hadrava
radní Hlavního města Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/kriminol_symp.html