AktualityV dnech 18. a 19. října 2018 se v prostorách Kongresového sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil již 8. ročník mezinárodní odborné konference "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", kterou pořádala Policejní akademie České republiky v Praze, Kraj Vysočina a Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.

Záštitu nad konferencí převzali:

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c,
rektor Policejní akademie ČR v Praze

MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek
ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina


Konference je platformou pro výměnu teoretických a praktických zkušeností mezi odborníky z bezpečnostní praxe a akademickou sférou. Převážnou část vystupujících a účastníků tvořili příslušníci Policie České republiky, a to především specialistů z útvarů s celorepublikovou působností, krajských ředitelství a příslušníků zařazených na odděleních tisku a prevence. Dalšími účastníky byli akademičtí pracovníci, pracovníci Ministerstva vnitra ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, neziskového sektoru, státní správy a samosprávy.

Významným přínosem byla taktéž aktivní účast zahraničních odborníků, a to celkem ze 7 států. Jednalo se o účastníky ze Španělska, Katalánska, Turecka, Lotyšska, Rumunska, Polska a Slovenska.

Konference se uskutečnila za významné podpory Ministerstva vnitra České republiky. Na měsíc říjen 2019 je naplánován její již 9. ročník.


6. 11. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/konfer_vysoc3/konfer_vysoc3.html