AKTUALITY

Akademici a odborníci z bezpečnostní praxe si vyměnili poznatky z oblasti kriminálního zpravodajství


Mezinárodní vědecká konference nazvaná Nové přístupy k odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů v Evropské unii, proběhla 19. a 20. října na Policejní akademii. Konala se pod záštitou rektora plk. v.v. Mgr. Davida Dlouhého, Ph.D. a pplk. JUDr. Michala Marka, PhD., rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Oba rektoři se ve svých úvodních vystoupeních shodli na tom, že je pro ně spolupráce obou vysokých škol přínosná a chtějí ji dále prohlubovat. „Vážím si dlouhodobé spolupráce s bratislavskou akademií a těším se na její další pokračování a rozvoj," uvedl David Dlouhý.

Na konferenci zazněly obsahově pestré příspěvky jak s poznatky z akademické sféry, tak z policejní praxe, což velmi ocenilo na 100 účastníků. Prezentace byly obsahově zaměřeny na tato témata:

  • Teoretická východiska vymezení rizika, hrozby, zranitelnosti a dopadu v procesu odhalování trestné činnosti.
  • Kriminální hrozby, identifikovaná rizika a metody jejich analýzy.
  • Subjekty, metody a nástroje získávání, shromažďování a zpracování informací.
  • Současné trendy a prognóza možností odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů (strategická analýza, operační analýza).
  • Využívání forem, metod a prostředků v procesech odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů.
  • Možnosti využití kriminálních analýz a identifikace problémů při jejich realizaci v procesech odhalování trestné činnosti.
  • Informační systémy využívané při odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů a spolupráce mezi jednotlivými státy EU pří sdílení informací.
  • Komparace legislativní úpravy využívání metod, prostředků a nástrojů odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů v zemích EU.

Nové poznatky, které byly na konferenci prezentovány, vyjdou ve Sborníku vědeckých studií a odborných článků.
27. 10. 2023


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.