Aktuality

Účast na mezinárodní konferenci v Izraeli

V Izraeli, konkrétně v Tel Avivu se uskutečnil již 5. ročník mezinárodní konference s názvem "ISRAEL HOMELAND SECURITY and CYBER 2018". Mezinárodní konference se konala ve dnech 12. až 15. listopadu 2018. Program pro delegaci z České republiky zajišťovala Česko-izraelská obchodní komora a zahraniční kancelář CzechTrade Tel Aviv, ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu. Za Policejní akademii České republiky v Praze se konference zúčastnili akademičtí pracovníci Mgr. Jiří Víšek z katedry veřejnoprávních disciplín Fakulty bezpečnostních managementu a Mgr. Lukáš Harazin, Ph. D. z katedry krizového řízení Fakulty bezpečnostního managementu.

Konference byla soustředěna do šesti hlavních témat: zabezpečení strategické infrastruktury firem a státních orgánů, kybernetická bezpečnost, současné hrozby CBRN terorismu, příprava na kritické situace a události, ochrana majetku a boj proti terorismu. Konference patří do nejužší světové špičky v bezpečnostních oborech, má proto velmi vysokou úroveň. Vytváří příležitosti seznámit se s posledními trendy v několika oborech. Konference se účastnilo více než 5 tisíc delegátů z 80 zemí světa.

Jednání v jednotlivých sekcích probíhala ve dnech 13. a 14. listopadu 2018. Ve večerních hodinách 14. listopadu 2018 proběhlo společné setkání delegace České republiky se zástupci agentury CzechTrade Tel Aviv. Diskuze mezi jednotlivými účastníky probíhala na nejrůznější bezpečnostní témata. Výše uvedení akademičtí pracovníci navázali několik nových zahraničních, ale i českých odborných kontaktů. Na poslední den konference byl uspořádán organizovaný zájezd do města Beer Sheva, kde byla předvedena demonstrace izraelských bezpečnostních technologií v terénu. Závěr konference byl zakončen prohlídkou hlavního města Jeruzalém.


 
 

26. 11. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/izrael9/foto.html