Aktuality

Velvyslanec Daniel Meron a emeritní velvyslanec Ivo Schwarz
obdrželi čestné doktoráty Policejní akademie


Z rukou rektora Policejní akademie ČR v Praze Josefa Salače převzali v pátek 30. listopadu 2018 čestné doktoráty velvyslanec Státu Izrael v ČR J. E. Daniel Meron a emeritní velvyslanec ČR v Izraeli brigádní generál v záloze Ivo Schwarz. O udělení čestných doktorátů v doktorském studijním programu bezpečnostní management a kriminalistika rozhodla Vědecká rada Policejní akademie.

Univerzita ocenila zásluhy velvyslance Daniela Merona, za jeho osobní přístup, kterým významně přispěl k rozvoji školy a to zejména poskytnutím, vyjednáním a přiblížením řady možností, které vedly k uzavření bilaterálních smluv mezi Policejní akademií a vysokými školami v Izraeli, především s Haifskou univerzitou. Oběma školám se tam otevřely široké možnosti spolupráce a vědeckého rozvoje. „Velmi si ceníme jeho morálních a lidských kvalit,“ uvedl rektor Josef Salač dodal: „Zároveň dostal tento čestný doktorát jako zástupce izraelského lidu, jako gesto uznání národu za jeho boj za svoji existenci.“

Druhý oceněný emeritní velvyslanec Ivo Schwarz je absolventem Policejní akademie. V hodnosti brigádního generála působil úspěšně jako ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace. „V pozici českého velvyslance ve Státu Izrael také významně přispěl k rozvoji komunikace mezi naší školou a tamními vysokými školami. Současně je to vyjádření jeho morálních a lidských kvalit,“ konstatoval Josef Salač.

Oba pánové ve svých vystoupeních neskrývali dojetí. Daniel Meron stručně zrekapituloval historické kořeny spolupráce z Československem. Vzpomenul předválečné působení T. G. Masaryka, jakož i poskytnutou pomoc při samotném vzniku Státu Izrael, který čelil mnohonásobné vojenské přesile a také připomněl poslední návštěvu prezidenta Miloše Zemana v Izraeli. O svém působení v zahraničí pak krátce hovořil Ivo Schwarz a nezapomněl připomenout svá studia na Policejní akademii. „Jsme velmi poctěni, že jsme to my, které Vědecká rada univerzity vybrala,“ shodli se oba. Na závěr pak společně vyjádřili podporu všem subjektům, které bojují na straně demokracie a práva.


 

4. 12. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/izrael10/foto.html