Aktuality


Informace rektora PA ČR o schválených akreditacích a přijímacím řízení pro ak. rok 2022/2023Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "PA ČR") žádala Národní akreditační úřad pro vysoké školství o udělení akreditace 4 studijním programům:

  • bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia, v prezenční i kombinované formě studia,
  • bakalářský studijní program Policejní činnosti, v kombinované formě studia,
  • bakalářský studijní program Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě, v prezenční i kombinované formě studia,
  • magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia, v prezenční i kombinované formě studia.

Policejní akademie České republiky v Praze informuje, že Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila PA ČR akreditace výše uvedeným studijním programům.

Nová struktura studijních programů je výsledkem rozsáhlých konzultací mezi PA ČR, Ministerstvem vnitra, Policií České republiky a dalšími bezpečnostními sbory, reagujících na vzdělávací potřeby resortu Ministerstva vnitra.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 budou vyhlášeny v příštím týdnu po jejich schválení akademickým senátem.


plk. v.v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
rektor PA ČR

9. 5. 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/info_prijriz22.html