Aktuality

Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků

Dne 4. a 11. října 2017 se konaly na Policejní akademii České republiky v Praze slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků.

Za účasti vedení Fakulty bezpečnostního managementu, vedení Fakulty bezpečnostně právní a vedení Policejní akademie České republiky v Praze složili studenti slavnostní slib a byli přijati do akademické obce Policejní akademie České republiky v Praze.


 
 

16. 10. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/imatrikul17/foto.html