Aktuality

Řešení mimořádné události velkého rozsahu studenty PAČR v Praze

Reakci složek integrovaného záchranného systému na operační úrovni a dalších odpovědných subjektů si v kontextu řešení mimořádné události velkého rozsahu pod vedením odborníků vyzkoušeli dne 22. 3. 2018 studenti 3. ročníku bakalářského studijního programu "Veřejná správa" v předmětu Bezpečnost a krizové řízení - metody a nástroje (Katedra krizového řízení). Scénář z počátku "nevinně" vyhlížející mimořádné události typu nedobrzděný vagón na nákladovém nádraží, který částečně vykolejil, se pod taktovkou Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS HMP proměnil v mimořádnou událost velkého rozsahu, která kvůli požáru a nebezpečí výbuchu s devastujícími účinky vyžaduje okamžitou evakuaci poměrně rozsáhlého území, čímž došlo k prověření kompetentnosti a akceschopnosti všech zúčastněných subjektů.

Studenti PAČR se vymezených rolí zhostili se ctí a velmi ocenili metodické vedení profesionálů z Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS HMP, kteří svými vzdělávacími aktivitami již poněkolikáté významně přispěli k rozvoji vzájemné oboustranně podnětné spolupráce a tolik potřebného přiblížení akademického prostředí praxi.


 
 

4. 4. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/hzs4/foto.html