Aktuality

Dekontaminace v praxi

Možnost zažít na "vlastní kůži" dekontaminaci jako jedno z opatření ochrany obyvatelstva po zasažení nebezpečnou chemickou či biologickou látkou nebo účinky pronikavé radiace dostali ve čtvrtek 15. 3. 2018 studenti třetího ročníku bakalářského studijního programu "Veřejná správa" v předmětu Bezpečnost a krizové řízení - metody a nástroje vyučovaném na Katedře krizového řízení.

Zaměstnání skládající se z teoretické i praktické části si pro studenty připravil Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS HMP společně se směnou A strašnické stanice a oddělením chemické služby. Děkujeme všem zúčastněným hasičům za maximálně profesionální přístup, nadstandardní vstřícnost a naprosto reálné nasazení, díky němuž si studenti odnesli ze společného zaměstnání nejen mnoho poznatků a praktický vhled do problematiky, ale i neopakovatelný zážitek.

Závěrečné vyhodnocení zaměstnání se odehrávalo ve velmi pozitivním duchu s důrazem na oboustranný přínos těchto aktivit, kdy i studenti měli možnost přispět svými poznatky a zpětnou vazbou ke zvýšení komfortu dekontaminovaných osob i zefektivnění celého procesu.


 

4. 4. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/hzs3/foto.html