Aktuality

"Štábní hra" pro studenty PA ČR na Štábu HZS HMP

Příležitost vyzkoušet si předdefinované role v Krizovém štábu hl. m. Prahy, krizovém štábu dotčené městské části, Štábu HZS hl. m. Prahy, role příslušníků HZS zařazených na Krajském operačním a informačním středisku i ve štábu velitele zásahu dostali studenti na prakticky zaměřeném semináři, který byl uskutečněn dne 8. 3. 2018 na půdě HZS hl. m. Prahy.

Štábní hru si pro studenty PA ČR připravil Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy, kterému tímto velice děkujeme. Studenti měli možnost vyzkoušet si formou štábního cvičení řešení simulované mimořádné události velkého rozsahu na jednotlivých úrovních řízení a aplikovat tak své teoreticky nabyté vědomosti do praktického řešení navozené situace.

Pilotní verze semináře pro studenty třetího ročníku bakalářského studijního programu "Veřejná správa" proběhla v rámci předmětu Bezpečnost a krizové řízení - metody a nástroje (Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.) vyučovaném na Katedře krizového řízení. Vzhledem k velmi pozitivní odezvě a oboustranně vnímané potřebě provázat teoretické možnosti výuky na PAČR v maximální možné míře s praxí se i studenti v dalších ročnících mohou těšit na praktická cvičení z portfolia aktivit připravovaných ve spolupráci s Odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy.


 
 

16. 3. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/hzs/foto.html